Offerynnau meddygol

  • Medical Device Components Housing

    Tai Cydrannau Dyfeisiau Meddygol

    Rydym yn cynhyrchu clostiroedd meddygol sy'n bodloni gofynion llym y diwydiant heddiw, megis clostiroedd offer meddygol mawr fel MR a llociau offer meddygol cartref fel monitorau glwcos yn y gwaed.Cydymffurfio â safonau FDA.