Chwistrelliad â chymorth nwy

 • gas assist injection plastic broomstick

  nwy cynorthwyo pigiad ysgub plastig

  Trwy chwistrellu llif rheoledig o nwy (nitrogen neu garbon deuocsid) i'r mowld, crëir waliau trwchus gydag adrannau gwag sy'n arbed deunydd, yn byrhau'r amser beicio, ac yn lleihau'r pwysau sydd ei angen i fowldio'r rhannau plastig mawr gyda dyluniadau cymhleth ac arwyneb deniadol. yn gorffen.Gwireddir yr holl fanteision hyn heb unrhyw niwed i gyfanrwydd strwythurol y gydran wedi'i fowldio.
 • Gas assist injection plastic handle

  handlen plastig chwistrellu cymorth nwy

  mowldio chwistrellu cymorth nwy allanol sy'n ein galluogi i greu myrdd o geometregau rhan gymhleth nad oedd modd eu cyflawni o'r blaen trwy fowldio chwistrellu.Yn lle bod angen rhannau lluosog y mae'n rhaid eu cydosod yn ddiweddarach, mae cynheiliaid a stand-offs yn cael eu hintegreiddio'n hawdd i un mowld heb fod angen cordio cymhleth.Mae'r nwy gwasgeddedig yn gwthio'r resin tawdd yn dynn yn erbyn y waliau ceudod nes bod y rhan yn cadarnhau, ac mae'r pwysedd nwy cyson a drosglwyddir yn gyfartal yn atal y rhan rhag crebachu tra hefyd yn lleihau namau arwyneb, marciau sinc a straen mewnol.Mae'r broses hon yn ddelfrydol ar gyfer dal dimensiynau tynn a chrymedd cymhleth dros bellteroedd hir.